Formulā Veiksmīgs Bizness INTERNETS ir Neatņemama Sastāvdaļa.

Mūsdienās grūti ir iedomāties veiksmīga biznesa sfēru, kurā pilnīgi iztiek bez interneta palīdzības.veiksmigs bizness

Iesākumā varbūt nedaudz pafilozofēšu par to, kas tad ir Veiksmīgs Bizness vai veiksme biznesā.

Ir lieki runāt par to, ka izdzīvot šodienas augstās konkurences tirgū, jebkuram biznesam ir liels izaicinājums. Nav svarīgi vai jūs esat individuālais uzņēmējs, mikro uzņēmums vai pat muskuļus uzaudzējis SIA. Acīm ir jābūt patstāvīgi fokusētām uz galveno mērķi-Sasniegt veiksmi biznesā!

Kā gan mēs uzzināsim, ka esam sasnieguši šo  mērķi, kas tad ir Veiksmīgs Bizness?

Šis ļoti vitāls jautājums- kāds izskatīsies  mans bizness, kad būs sasniegts mērķis kuru nosauksim par Veiksmīgs Bizness?

Par nožēlu, daudzi biznesa īpašnieki pat baidās uzdot sev šo jautājumu pirms uzsāk savu uzņēmējdarbību, metoties iekšā tirgū uz dullo. Sekas tam ir tādas, ka 50% jaunie biznesi neizdzīvo divu-trīs gadu periodā, kuru varētu apzīmēt kā Starta posms. Tie kuri tomēr izdodas pārvarēt šo posmu, nonāk nākošajā- Izdzīvošanas posmā, kur īstenībā gandrīz  nemaz nejūtas labāk kā pirmajā. Atklāti sakot, šis posms ir tas kurā mazo biznesu īpašnieki arī dzīvo un, kā jau nosaukums skan „izdzīvošana“, tas nav tas vēlamais mērķis vai nodoms uz kuru tiekties. Tas nav Panākums!

Izdzīvošanas posmā vienmēr nepietiek ne naudas, ne laiks. Šis ir grūts posms un īpašniekam ir jāmāk upurēties daudzās lietās, lai iegūtu izdzīvošanas iemaņas. Tas var izpausties kā klientu zaudēšanā vai kādos citos sliktos rādītājos. Tas ir tāds stāvoklis kad, piemēram, mēnesi ilgas slimošanas rezultātā biznesam varētu pienākt krahs tikai tāpēc vien ka nav rezerves plāna vai līdzekļu.

Izdzīvošanas posma laikā īpašnieki varbūt labprāt vēlētos saņemt tādu kā modinātāja zvanu ar pamata jautājumiem- Kāpēc es visu šo daru? Kāds ir mans Mērķis? Kāds ir mana biznesa Veiksmes izskats?

Tikai atbildot uz šiem jautājumiem Izdzīvošanas periods sāks transformēties par Veiksmes Periodu.

Kāda tā varētu būt Veiksmīga  Biznesa definīcija, pēc kuras ikviens bizness, neatkarīgi no biznesa veida vai lieluma, varētu vadīties un novērtēt rezultātus.

Veiksmīgs Bizness ir:

1)    Organizācija kura:

2)    Dara esošo klientu Laimīgu un

3)    Gūst jaunus klientus, tai pašā laikā

4)    Iegūstot Peļņu.

Pieņemiet šo kā jūsu biznesa darbības pamatu ikdienas lēmumu pieņemšanai.

Var likties, ka ļoti vienkārša definīcija, un tā tiešām tāda arī ir. Pieņemiet šo kā jūsu biznesa darbības pamatu ikdienas lēmumu pieņemšanai un rezultāti neizpaliks.

Lai arī skan pavisam vienkārši, tomēr vajadzētu saskaņot un saprast, ko tad šie četri punkti ietver.

Organizācija.

Galvenais, lai saprastu šī Veiksmīga Biznesa definīcijas daļas jēgu ir tā, ka šis ir kopējs visiem šādiem pasākumiem. Neviena darbība nenotiek uz dullo. Ikviena darbība ir apdomāta un tiek veikta, lai īstenotu pārējās trīs šīs definīcijas daļas efektīvā veidā. Tātad, lai sasniegtu izvirzītos mērķus ar vismazāko laika un līdzekļu ieguldījumu.

Veiksmīgā biznesā jebkura darbība, sākot ar atbildi uz telefona zvaniem vai e-pastu, līdz produkta radīšanai, patstāvīgi sekojot klienta vēlmēm, tiek veikta īpašā manierē vai veidā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Visas šīs darbības pastāvīgi tiek kontrolētas un pilnveidotas, lai:

Darītu klientus apmierinātus un laimīgus;

Iegūtu jaunus klientus;

Gūtu peļņu.

Organizācijas otra jēga ir tās spēja darboties paša īpašnieka prombūtnes gadījumā. Ļoti bieži Veiksmīgs bizness pārvēršas pelnos līdzko pats īpašnieks vai īpašnieki ir kaut kādā veidā izolēti no darbības. Tas var būt gan slimība vai pat atpūta BoraBora salās. Ir jāizveido komanda, kura būtu spējīga vadīt uzņēmumu šādā situācijā.

Man pašam ir ļoti spilgts piemērs ar bijušo klases biedru. Neieslīgšu sīkumos, tikai teikšu to, ka viņam esot atpūtā (pirmo reizi septiņu gadu laikā), pat uzsprāga galvenais ražošanas cehs un neviens neko nezināja ko darīt. Dabiski, ka viņš pameta savu ilgi loloto atpūtu, un metās glābt ko var. Tas arī tika izdarīts, bet, šī ļoti sāpīgā mācība lika viņam pilnveidot savu komandu, un nu viņš pat vairs personīgi neložņā pa cehiem no 6-iem rītā līdz 8-iem vakarā, lai uzraudzītu  ražošanas procesu vai apkopējas darbu. Pirms tam tā viņam jau bija kā apsēstība.

Darīt klientu apmierinātu un laimīgu.

Tas var likties pašsaprotami, ka veiksmīgs bizness dara klientus apmierinātus. Taču šeit ir divas lietas, viens ir zināt, bet otrs darīt. To, ka tu zini ka klients ir apmierināts, tam īstenībā ir maz praktiskas jēgas. Darīt tā lai klients ir laimīgs un apmierināts, tas ir galvenais dzinulis biznesa attīstībai. Par nožēlu jākonstatē, ka iestrēgstot ikdienas rutīnā, bieži vien šī darīšana tiek pamesta novārtē.

Veiksmīgs biznesmenis saprot to, ka nepietiek tikai saražot produktu vai izveidot servisu un nolikt to pie tirgus durvīm. Kāpēc pircējs izvēlas tieši jūsu vai ne jūsu produktu vai citu biznesa pakalpojumu? Tirgus taču ir pilns ar līdzīgiem. Kāpēc konkrētais iegādātais produkts dara klientus apmierinātus- Šī ir jūsu KLIENTA galvenā pievienotā vērtība.

Jaunu klientu vai pircēju piesaistīšana vai apzināšana.

Manuprāt šo punktu pat varētu likt kā pirmo, kaut gan svarīguma pakāpe visiem šiem procesiem ir vienlīdzīga. Veiksmīga biznesa īstenošanai ir jāvadās pēc noteiktas procedūras;

 • ģenerēt un sekot jaunām tendencēm;
 • noslēgt jaunus darījumus;
 • absorbēt jaunus klientus.

Pilnīgi dabiski, ka laika gaitā tiks zaudēti kādi klienti. Jums ir jābūt gataviem tos aizvietot, bet no bijušajiem klientiem ir jāpaņem pieredze, vienalga vai pozitīvā vai negatīvā izteiksmē. Tā ir tā pievienotā vērtība, kura ilgtermiņā veicinās jūsu biznesu.

Kā pēdējo, bet ne visnesvarīgāko, jo visas daļas ir vienlīdz svarīgas, mēs norādījām-

Peļņas Gūšana.

Var likties, kas tad tur nav skaidrs, tas ir mūsu darbības galvenais mērķis, kura dēļ vispār bizness tika uzsākts.

Par nožēlu tomēr jāsecina, ka nav nemaz tik viennozīmīgi, jo ir dažādi peļņas mērījumi:

-grāmatvedības peļņa;

-ar nodokli apliekamā peļņa;

-uzkrāšanas peļņa.

Tāpēc nav jābrīnās, ka uzņēmēji bieži vien ir apjukumā par to, kā novērtēt objektīvi savas uzņēmējdarbības rādītājus.

Naudas ir vairāk nekā tika ieguldīts

Īstenībā, varētu šo apjukumu apskaidrot sekojoši. Galvenais, lai varētu bizness tikt uzskatīts kā veiksmīgs ir Peļņas gūšana. Tas gan nenozīmē, ka visos augstāk minētajos peļņas veidos tai ir obligāti jābūt ar plus zīmi. Ir jāgūst tā saucamā Uzņēmējdarbības Peļņa- Naudas ir vairāk nekā tika ieguldīts. Tātad, nauda kura paliek pāri pēc tam, kad ir samaksāti visi izdevumi, kredīta maksājumi, nodokļi un pat īpašnieku alga.

Kāda ir darbības formula?

Pats galvenais būtu saprast, ka BIZNESS tas ir Darbības vārds un katra daļa no Biznesa Definīcijas formulas ir bāzēta uz darbību, ne tikai uz zināšanām un filozofēšanu.

Formula ir radīta atliekt tikai to izrēķināt. Sasniegumi un veiksmīgs bizness agrāk vai vēlāk ir  garantēts.

Šis tika veidots no Brtet Hersh ( EA LLC, Tax and Business Specialists)  materiālu iedvesmots.

Man sanāca tāds pagarš sākums, bet kā nu ir tā ir.  Kur tad palikusi manis sākumā norādītā Biznesa formulas piektā sastāvdaļa-INTERNETS?

Šoreiz gan bez lielas filozofēšanas. Vienu no galvenajiem Interneta nepieciešamībai un vajadzībai es uzskatu šīs formulas trešā punkta pilnvērtīgai īstenošanai. Tātad- Piesaistīt jaunus klientus.

Praktiski tas var izpausties gan kā reklāmas resurss, gan kā informācijas avots un papildus , esošajam fiziskas dabas produktam, saistīto produktu piegāde. Programmatūras atjaunināšana, kļūdu likvidēšana un citas praktiskas dabas funkcijas, kuras jau tika iekļautas pārdotā produkta cenā. Tas, neapšaubāmi palielina esošā produkta vērtību un, tai pašā laikā, neprasa sevišķus ieguldījumus.

Kā jau minēju, bez reklāmas mūsdienīgs biznesa modelis ir nedzīvs. Tas reti kad tiks pāri pirmajai biznesa stadijai jeb Starta posmam. Tātad, arī tiko uzsākts biznesiņš dikti prasās savu atpazīstamību, kuru visērtāk un efektīvāk ir panākt ar sevis pieteikšanu Interneta ārēs.

Parasti jau to arī dara un, ieliekot, teiksim  SS.LV sludinājumu, ka manis ceptās bulciņas no  „ Bulciņas no Lienītes” cepeškrāsns ir visgaršīgākās Plieņciemā un apkārtnē, reti gan būs liela atdeve. Ja nu vienīgi kaimiņu Anna aizbraucot uz Rīgu uzcienās onkuli Žani ar bulciņām, par kurām tas pateiks saviem darba biedriem, kurie m bulciņas iegaršosies.

Visspēcīgākais veids protams būtu radīt pašam savu mājas lapu www.bulcinasnolienites.lv. Izveidot to ir samērā vienkārši un nedārgi, kaut gan arī ne pa velti. Pat, ja pats to uzturēsi, veidosi saturu un sekosi visiem citiem tehniskas dabas sīkumiem, tev jārēķinās ar vismaz €100 gadā.

Bet arī tas būtu štrunts. Galvenais lai tā web lapa tev dotu kādu labumu. Ko es ar to domāju? Lai cilvēks iedrukājot Google meklētājā atslēgas vārdus „garšīgas bulciņas“ vai „visgaršīgākās smalkmaizītes“ atrasu tieši tevis aprakstīto cepeškrāsni un pirmajā Google meklējumu lapusē. Ticiet man, tas nav tik viegli. Tas prasa laiku, bet ja negribiet gaidīt, tad arī naudu (Google AdWords izpausmē).

Tas ir sasniedzams, un tas ir apmēram, ko es daru ar partnermārketinga palīdzību savā nišā GPS navigācijas ierīces. Kaut gan es pats tās neražoju un Lienītei ar bulciņām varētu būt nedaudz vieglāk šajā ziņā. Tikai Lienīte būs jāapgūst vēl viena prasme, Interneta Mārketings. Manuprāt, ir gan nedaudz grūtāks darāmais, bet galīgi nesaku, ka izcept tiešām garšīgas bulciņas , ir tik vienkārši. Tur ir jābūt dabas dotai prasmei.

Ir LIELISKS risinājums Lienītei un ne tikai, arī Raimondam ar savu gateri un Ralfam ar lielskas kvalitātes darba Autoservisu.

Pavisam nesen ir vietējie  censoņi izveidojuši Latvijā, ja nemaldos nekā tamlīdzīga nav atrodams ne lepnajos Igunijas tīklos ne Lietuvā un Polijā. Par Krievzemi grūti spriest, tur pašreiz ir galīgā putra, bet galvenais, nestabilitāte, kaut gan tirgus potenciāls tur vēl joprojām ir milzīgs.

Tātad, zēni un meitenes ir izveidojuši interneta portālu, vai vienalga kā to nosaukt, ar kura starpniecību jebkuršs oficiāli reģistrēts uzņēmējs par neleilu samaksu var veicināt sava produkta vai pakalpojuma atpazīstamību. Lieku roku uz sirds perfekta, ātra, efektīva, ērta un lēta iespēja, lai veicinātu savu biznesu.

Šo, es pat sauktu, Ekskluzīvo iespēju sauc un var atrast HALLO.LV

4 Comments

 1. Zane

  Uzrakstīts jau it kā pareizi, bet vai mūsu valstī godīgs bizness vispār ir iespējams? Tā neiedomājamā birokrātija un klerku nekompetence bieži vien nobremzē jebkuru iesākto biznesiņu. Es nemaz nerunāšu par pilnīgi neparedzamo nodokļu politiku. Var jau būt tiešām jādara kaut ko kas vismaz tiešā veidā nav saistīts ar šejienes bardaku?

  Reply
  1. Andrejs (Post author)

   Sveika Zane! Es piekrītu jūsu rakstītajam gan par birokrātiju gan nekompetenci, gan, gan gan. Taisnības labad jāsaka, ka tas jau ne tikai LV, bet visur mazākā vai lielākā mērā. Es negrasos ar to mierināt un teikt, ka tur neko nevar padarīt, bet tāpēc jau nav jāmet „bisi krūmos“. Kā saka pazīstamais un ļoti veiksmīgais biznesmenis Ričards Bransons „Scared of failing? The simply reality is, you will never know unless you give it a go..“ Es arī cenšos mazāk uzskrūvēties par mūszemes bardaku, bet ir jau arī citas zemes un bīdīt tur online biznesu var arī sēžot Anniņmužas bulvāra dzīvoklītī. Lai Veicas!

   Reply
 2. Cityfinances

  Manuprāt aizdevums biznesam ir ātrākais veids ka paplašināt biznesu un veikt tā izaugsmi. Citi veidi arī ir ļoti efektīvi, bet aizņem lielāku laiku.

  Reply
  1. Andrejs (Post author)

   Labdien! Pilnīgi piekrītu, bet, manuprāt, lai ņemtu jebkāda apjoma aizdevumu, ir rūpīgi jāizvērtē kur un cik. Latvijā šādi aizdevēji ir saradušies kā sēnes rudenī. Arī aizjūras zemēs to netrūkst. Dabiski, ka tas ir ātrākais veids kā tikt pie naudas lai izveidotu vai paplašinātu biznesu, bet vai vienmēr ir jēgas steigties? Neņemos spriest par jūsu finanšu konsultāciju uzņēmumu kā iespējamo finansēšanas avotu, bet kāpec gan tas nevarētu būt arī Cityfinances. Paldies par komentāru.

   Reply

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.